Аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани в първични форми.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 3909100000 80: Карбамидни смоли; тиокарбамидни смоли
  • - 3909200000 80: Меламинови смоли
  • - 3909310000 10: Други аминосмоли
  • - - 3909310000 80: Поли(метилен фенил изоцианат) (суров MDI, полимерен MDI)
  • - - 3909390000 80: Други
  • - 3909400000 80 (5/0) : Фенолни смоли
  • - 3909500000 80 (2/0) : Полиуретани