Pro jiné účely / Ostatní / Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje.

Deutsch 3 English 2 Français 1 Magyar 4 Nederlands 5 Polski 8 Slovenčina 5

Dle deklarovaných údajů a přiložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a přiložené dokumentace se jedná o barvený minerální olej splňující charakteristiku mazacího oleje. Vzhled: kapalina bez mechanických nečistot, jasně zelené barvy. Účel použití: mazací olej pro kompresory, turbíny, popř. jako motorový olej.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: BARVENO KOMPRESORY MOTORY TĚŽKÉ OLEJE MAZACÍ OLEJE MINERÁLNÍ OLEJE TURBÍNY

Dle údajů žadatele se jedná o polosyntetický…

Dle údajů žadatele se jedná o polosyntetický motorový olej. Deklarovaný účel použití a složení výrobku: univerzální motorový celosezónní olej, viskozitní třídy SAE 10W-40 a API klasifikace SJ/CF, je určen k mazání automobilových motorů.

Obsahuje více jak 70 % minerálního oleje a zušlechťující přísady. Popis výrobku: světle hnědá viskózní kapalina charakteristického zápachu minerálních olejů.

Deklarovaný způsob balení výrobku: originální balení pro drobný prodej v množství 1, 4, 5, 10, 20 a 50 litrů.

Vzorek byl dodán v bílé plastové nádobě o objemu 1 l, opatřené etiketou s popisem výrobku v ruském jazyce.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA MOTORY MINERÁLNÍ OLEJE (PETROLEUM OILS) TĚŽKÉ OLEJE MAZACÍ OLEJE