Kůže a jiné části ptáků s péry nebo prachovým peřím, péra, části per, prachové peří a výrobky z nich (jiné než zboží čísla 0505 a opracovaná brka a stvoly per).

Deutsch 134 English 15 Español 1 Français 47 Lietuvių 1 Nederlands 15 Polski 1

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

Dle deklarovaných údajů se jedná o zcela…

z plastu; upraveno pro drobný prodej; s peřím; pro kočky

Dle deklarovaných údajů se jedná o zcela zhotovený výrobek - hračku pro kočky. Na prutu z plastu jsou na gumovém provázku připevněna slepičí pírka (v různých barvách) a kovová rolnička pro zvýšení atraktivity. Délka prutu: cca 50 cm.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z PLASTU UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ S PEŘÍM PRO KOČKY

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku…

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku se jedná o bílá i obarvená husí pera, která jsou určena k dekoraci ozdob, věnců atp. Baleno ve spotřebitelském balení po 3g v sáčku.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ K DEKORACI BARVENO