Tkaniny z nití ze syntetických nekonečných vláken, včetně tkanin vyrobených z materiálů čísla 5404.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 5407100000 80 (2/1) : Tkaniny vyrobené z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů nebo polyesterů
 • - 5407200000 80 (4/0) : Tkaniny vyrobené z pásků nebo podobných tvarů
 • - 5407300000 80: Tkaniny specifikované v poznámce 9 ke třídě XI
 • - 5407410000 10: Ostatní tkaniny, obsahující 85 % hmotnostních nebo více nekonečných vláken z nylonu nebo jiných polyamidů
 • - - 5407410000 80: Nebělené nebo bělené
 • - - 5407420000 80: Barvené
 • - - 5407430000 80: Z různobarevných nití
 • - - 5407440000 80: Potištěné
 • - 5407510000 10: Ostatní tkaniny, obsahující 85 % hmotnostních nebo více tvarovaných polyesterových nekonečných vláken
 • - - 5407510000 80: Nebělené nebo bělené
 • - - 5407520000 80: Barvené
 • - - 5407530000 80: Z různobarevných nití
 • - - 5407540000 80: Potištěné
 • - 5407610000 10: Ostatní tkaniny, obsahující 85 % hmotnostních nebo více polyesterových nekonečných vláken
 • - - 5407610000 80 (4/0) : Obsahující 85 % hmotnostních nebo více netvarovaných polyesterových nekonečných vláken
 • - - 5407690000 80 (2/0) : Ostatní
 • - 5407710000 10 (0/2) : Ostatní tkaniny, obsahující 85 % hmotnostních nebo více syntetických nekonečných vláken
 • - - 5407710000 80 (2/0) : Nebělené nebo bělené
 • - - 5407720000 80: Barvené
 • - - 5407730000 80: Z různobarevných nití
 • - - 5407740000 80: Potištěné
 • - 5407810000 10: Ostatní tkaniny, obsahující méně než 85 % hmotnostních syntetických nekonečných vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou
 • - - 5407810000 80: Nebělené nebo bělené
 • - - 5407820000 80: Barvené
 • - - 5407830000 80: Z různobarevných nití
 • - - 5407840000 80: Potištěné
 • - 5407910000 10: Ostatní tkaniny
 • - - 5407910000 80: Nebělené nebo bělené
 • - - 5407920000 80: Barvené
 • - - 5407930000 80: Z různobarevných nití
 • - - 5407940000 80: Potištěné