Čerpadla pohonných hmot, mazadel nebo chladicích kapalin, pro pístové motory s vnitřním spalováním.