Přední čtvrti celé nebo dělené nejvýše do pěti kusů, každá čtvrť v samostatném bloku; "kompenzované" čtvrti ve dvou blocích, z nichž jeden obsahuje přední čtvrť celou nebo dělenou nejvýše do pěti kusů a druhý obsahuje zadní čtvrť, kromě svíčkové, v jednom kusu.

Español 3

  • - - - 0202301010 80: Hovězí a telecí maso vysoké kvality
  • - - - 0202301020 80: Bizoní
  • - - - 0202301093 10: Ostatní
  • - - - - 0202301093 20: Určené ke zpracování
  • - - - - - 0202301093 80: Pro výrobu produktů zařazených do položek a podpoložek 1602 10, 1602 50 31 nebo 1602 50 95, neobsahující maso jiné než ze zvířat hovezího dobytka, s kolagen-proteinovým poměrem nepřesahujícím 0,45 a obsahující nejméně 20% hmotnostních libového masa (vyjma vnitřností a tuku) s masem a rosolem o celkové hmotnosti nejméně 85% z celkové čisté hmotnosti; produkty musí být předmětem tepelného zpracování postačujícího k zajištění srážení proteinů v celém výrobku a které nevykazují žádné stopy narůžovělé tekutiny na povrchu řezu, když je produkt řezán přímo skrze jeho neširší část (A-produkt)
  • - - - - - 0202301095 80: pro výrobu produktů jiných, než se zařazují do položek a podpoložek ex 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90, 1602 50 10 a 1602 90 61 (B-produkty)
  • - - - - - 0202301097 80: Ostatní
  • - - - - 0202301099 80: Ostatní