Ostatní / Surový olej / Řepkový nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené.

Deutsch 5 Français 2 Română 1 Slovenčina 1

Dle deklarovaných údajů se jedná o surový…

Dle deklarovaných údajů se jedná o surový řepkový olej, který obsahuje méně než 2 % hmotnostní kyseliny erukové.

Olej byl získán lisováním za studena a byl podroben pouze filtraci přes deskové filtry (za použití mechanické síly).

Produkt je určen pro potravinářské účely a má nižší obsah glukosinolátů než 30 mikromolů/gram.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: LISOVANÉ (STLAČENÉ) PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL OLEJE FILTROVÁNO

Dle deklarovaných údajů se jedná o surový…

Dle deklarovaných údajů se jedná o surový řepkový olej s obsahem kyseliny erukové nižším než 2 % hmotnostní.

Technologie zpracování: míchání, popř. mechanická filtrace či zpracování za použití mechanické síly (vibroseparace, úprava v centrifugách).

Účel použití: pro technické nebo průmyslové účely.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: SUROVÉ PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ OLEJE FILTROVÁNO

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o surový řepkový olej s nízkým obsahem kyseliny erukové (max. 1 % hm.).

Olej byl získán lisováním za studena na předlisu (obsah fosforu max. 30 mg/kg) nebo lisováním za tepla na dolisu (obsah fosforu max. 300 mg/kg).

Výrobek byl podroben pouze filtraci přes deskové filtry a byla použita pouze mechanická síla (tlak).

Produkt je určen pro výrobu methylesteru řepkového oleje.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ROSTLINNÉ OLEJE SUROVÉ LISOVANÉ (STLAČENÉ) FILTROVÁNO