Ostatní / Semena řepky nebo řepky olejky s nízkých obsahem kyseliny erukové.

Deutsch 1

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku…

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku se jedná o celá (nedrcená) semena ozimé řepky olejné, která jsou určena pro výrobu rostlinného řepkového oleje. Semena odpovídají specifikaci semen řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ROSTLINNÉ OLEJE CELÉ SEMENA OLEJNATÁ SEMENA