Řezy ze sleďů / Ostatní / Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené.

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - - - 0304595010 80: Ze sleďů druhu Clupea harengus a Clupea pallasii, o hmotnosti převyšující 80 g na kus, pro průmyslové zpracování
  • - - - - - 0304595090 80: Ostatní