Ostatní / Ostatní žáruvzdorné keramické výrobky (například retorty, tavicí kelímky, mufle, trysky, zátky, podpěry, zkušební kelímky, trouby, trubky, pouzdra a tyče), jiné než výrobky z křemičitých fosilních mouček nebo podobných křemičitých zemin.

Deutsch 1 Français 1

  • - - - 6903909020 80: Reaktorové trubky a držáky z karbidu křemíku, používané pro vložení do difúzních a oxidačních pecí pro výrobu polovodičových materiálů
  • - - - 6903909090 80: Ostatní

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku…

z keramiky; oxid křemičitý; žáruvzdorné; fotovoltaické článkyz keramiky; oxid křemičitý; žáruvzdorné; fotovoltaické článkyz keramiky; oxid křemičitý; žáruvzdorné; fotovoltaické články

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku se jedná o žáruvzdorný keramický tavící kelímek.

Výrobek je z 99,8 % hmotnostních z oxidu křemičitého a je vyráběn v různých rozměrech dle individuálního požadavku.

Používá se ve fotovoltaickém průmyslu jako teplotně a tvarově odolná nádoba pro tavení a krystalizaci čistého křemíkového ingotu v peci.

Výrobek je schopen odolávat teplotám vyšším než 1500°C a je určen k použití za teplot vyšších než 1500°C.

Výroba: vstupní surovina oxid křemičitý se zdrobňuje v kulovém mlýnu a mísí se s demineralizovanou vodou; nechává se zrát až do dosažení požadovaných parametrů (viskozita, vodivost); následuje odlévání směsi do sádrových forem, kde dochází po jejich demontáži a částečném vysušení k prvotní kontrole surového tvaru.

Výrobky se potom vypalují v krokové peci, pro dosažení finální mikrostruktury. Při vypalování nedochází k tavení oxidu křemičitého, ale k jeho slinutí.

Poté se frézují na přesné rozměrové tolerance. Baleno v kartonových obalech na paletách.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z KERAMIKY OXID KŘEMIČITÝ ŽÁRUVZDORNÉ FOTOVOLTAICKÉ ČLÁNKY