Ostatní živá zvířata / ŽIVÁ ZVÍŘATA.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 0106110000 10: Savci
 • - - 0106110000 80: Primáti
 • - - 0106120000 80: Velryby, delfíni a sviňuchy (savci řádu Cetacea); kapustňáci a dugungové (savci řádu Sirenia); tuleni, lvouni a mroži (savci podřádu Pinnipedia)
 • - - 0106130000 80: Velbloudi a jiní velbloudovití (Camelidae)
 • - - 0106140000 80 (2/0) : Králíci a zajíci
 • - - 0106190000 80: Ostatní
 • - 0106200000 80: Plazi (včetně hadů a želv)
 • - 0106310000 10: Ptáci
 • - - 0106310000 80: Draví ptáci
 • - - 0106320000 80: Papouškovití (včetně papoušků, drobných druhů papoušků s dlouhým ocasem, makaů (papoušků ara) a kakadu)
 • - - 0106330000 80: Pštrosi; emuové (Dromaius novaehollandiae)
 • - - 0106390000 80 (2/0) : Ostatní
 • - 0106410000 10: Hmyz
 • - - 0106410000 80: Včely
 • - - 0106490000 80: Ostatní
 • - 0106900000 80: Ostatní