Plemenná čistokrevná zvířata / Živí tuři.

* Na zařazení do této položky se vztahují podmínky stanovené právními předpisy Společenství (viz směrnice Rady 2009/157/ES (Úř. věst. L 323, 10.12.2009, s. 1); nařízení Komise (EHS) č. 133/2008 (Úř. věst. L 41, 15.2.2008, s. 11); směrnice Rady 94/28/ES (Úř. věst. L 178, 12.7.1994, s. 66); rozhodnutí Komise 96/510/ES (Úř. věst. L 210, 20.8.1996, s. 53)).

  • - - - 0102211000 80: Jalovice (samice skotu, které se nikdy neotelily)
  • - - - 0102213000 80: Krávy
  • - - - 0102219000 80: Ostatní