Živé, čerstvé nebo chlazené / Měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, též vaření před nebo během uzení; moučky, prášky a pelety z měkkýšů, způsobilé k lidskému požívání.

  • - - - 0307210011 10: Hřebenatka kuchyňská (Pecten maximus)
  • - - - - 0307210011 80: způsobilé k lidskému požívání
  • - - - - 0307210019 80: Ostatní
  • - - - 0307210091 10: Ostatní
  • - - - - 0307210091 80: způsobilé k lidskému požívání
  • - - - - 0307210099 80: Ostatní