Ostatní / Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516; směsi nebo přípravky z nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo z frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté.

Dansk 1 Deutsch 1 English 7 Español 2 Italiano 1 Lietuvių 1 Nederlands 5 Polski 6 Português 3 Slovenščina 1 Svenska 1

Směs nepoživatelných rostlinných olejů a…

Směs nepoživatelných rostlinných olejů a živočišných tuků, které byly použity v potravinářství na fritování nebo vaření. Vzhledově se jedná o viskózní kapalinu nažloutlé barvy, která je dodávána v kontejnerech.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: POUŽITÉ SMĚSI NEVHODNÉ PRO LIDSKOU SPOTŘEBU ROSTLINNÉ TUKY