S výkonem převyšujícím 1 100 kW, avšak nepřesahujícím 3 730 kW.

  • - - - - 8411222010 80: Pro použití v civilních letadlech
  • - - - - 8411222020 80: Určené pro vybavení letadel dovážených beze cla nebo sestrojené ve Společenství
  • - - - - 8411222090 80: Ostatní