Cermety / Uran ochuzený o U 235 a jeho sloučeniny; thorium a jeho sloučeniny; slitiny, disperze (včetně cermetů), keramické výrobky a směsi obsahující uran ochuzený o U 235, thorium nebo sloučeniny těchto produktů.

  • - - - - 2844305110 80: Nezpracované; odpad a šrot
  • - - - - 2844305190 80: Ostatní