Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus).

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - 0302520010 80: Bez hlavy, bez žaber a vykuchaná, na zpracování
  • - - - 0302520090 80: Ostatní