Ostatní / Albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů, obsahujících více než 80 % hmotnostních syrovátkových proteinů, počítáno v sušině), albumináty a jiné deriváty albuminu.

Deutsch 1

  • - - 3502902000 10: Albuminy, jiné než vaječný albumin a mléčný albumin (laktalbumin)
  • - - - 3502902000 80: Nezpůsobilé nebo učiněné nezpůsobilými k lidskému požívání
  • - - - 3502907000 80: Ostatní
  • - - 3502909000 80: Albumináty a ostatní deriváty albuminu