Ostatní / Aldehydy, též s jinou kyslíkatou funkcí; cyklické polymery aldehydů; paraformaldehyd.

Deutsch 1

  • - - - 2912290015 80: 2,6,6-Trimethylcyklohexenkarbaldehyd (směs izomerů alfa-beta) (CAS RN 52844-21-0)
  • - - - 2912290025 80: Směs izomerů sestávající z: - 85 (± 10) % hmotnostních 4-isobutyl-2-methylbenzaldehydu (CAS RN 73206-60-7) - 15 (± 10) % hmotnostních 2-isobutyl-4-methylbenzaldehydu (CAS RN 68102-28-3)
  • - - - 2912290035 80: Cinnamaldehyd (CAS RN 104-55-2)
  • - - - 2912290050 80: 4-Isobutylbenzaldehyd (CAS RN 40150-98-9)
  • - - - 2912290060 80: 3,4-Dimethylbenzaldehyd (CAS RN 5973-71-7)
  • - - - 2912290070 80: 4-terc-Butylbenzaldehyd (CAS RN 939-97-9)
  • - - - 2912290080 80: 4-Isopropylbenzaldehyd (CAS RN 122-03-2)
  • - - - 2912290090 80: Ostatní