Rtuť / Alkalické kovy nebo kovy alkalických zemin; kovy vzácných zemin, skandium a yttrium, též vzájemně smíšené nebo vzájemně legované; rtuť.

  • - - 2805401000 80: V lahvích o čistém obsahu 34,5 kg (standardní hmotnost) a v hodnotě FOB nepřesahující 224 € za láhev
  • - - 2805409000 80 (0/1) : Ostatní