β-Alanin / Ostatní / Aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí.

Deutsch 1 English 2

Dle deklarovaných údajů se jedná o organickou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o organickou aminokyselinu ß-Alanin, kód CAS 107-95-9. Produkt je ve formě bílého krystalického prášku a je dodáván ve velkém balení (obvykle v sudech po 50 kg). Chemický vzorec: C3H7NO2.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO PRÁŠEK BÍLÉ ČISTÉ/RYZÍ V SUDECH