Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami.

  • - - 3102401000 80: O obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních
  • - - 3102409000 80: O obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních