Uhličitan sodný / Uhličitany; peroxouhličitany (peruhličitany); komerční uhličitan amonný obsahující karbamát amonný.

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o uhličitan sodný ve formě bílého krystalického prášku. Chemický vzorec: Na2CO3 Kód CAS: 497-19-8 Balení: big bag 1 000 kg, pytel 25 kg

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO PRÁŠEK BÍLÉ UHLIČITANY ČISTÉ/RYZÍ UHLIČITAN SODNÝ