Ostatní / Polykarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

  • - - - - 2917198015 80: Dimethyl but-2-ynedioát (CAS RN 762-42-5)
  • - - - - 2917198020 80: 1,2-Bis(cyklohexyloxykarbonyl)ethansulfonát sodný (CAS RN 23386-52-9)
  • - - - - 2917198025 80: n-Dodekenylsukcinanhydrid (CAS RN 19780-11-1) s: - maximální hodnotou 1 Gardnerovy barevné stupnice, - přenosem na 500 nm 98% nebo více pro 10% hm. roztoku v toluenu pro použití při výrobě nátěrů vozidel
  • - - - - 2917198030 80: Ethylenbrassylát (CAS RN 105-95-3)
  • - - - - 2917198040 80: Dodekaneiodová kyselina, s čistotou více než 98,5 % hmotnostních (CAS RN 693-23-2)
  • - - - - 2917198050 80: Tetradekandiová kyselina (CAS RN 821-38-5)
  • - - - - 2917198070 80: Kyselina itakonová (CAS RN 97-65-4)
  • - - - - 2917198090 80: Ostatní