Ostatní / Ostatní organicko-anorganické sloučeniny.

Deutsch 1

  • - - - 2931392000 80: Methylfosfonoyldifluorid
  • - - - 2931393000 80: Methylfosfonoyldichlorid
  • - - - 2931395000 80: Etidronová kyselina (INN) (1-hydroxyethan-1,1-difosfonová kyselina) a její soli
  • - - - 2931396000 80: (Nitrilotrimethandiyl)tris(fosfonová kyselina), {ethan-1,2-diylbis[nitrilobis(methylen)]}tetrakis(fosfonová kyselina), [(bis{2-[bis(fosfonomethyl)amino]ethyl}amino)methyl]fosfonová kyselina, {hexan-1,6-diylbis[nitrilobis(methylen)]}tetrakis(fosfonová kyselina), {[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylen)}bis(fosfonová kyselina), a [(bis{6-[bis(fosfonomethyl)amino]hexyl}amino)methyl]fosfonová kyselina; jejich soli
  • - - - 2931399000 80 (12/0) : Ostatní