Sloučeniny ceru / Anorganické nebo organické sloučeniny kovů vzácných zemin, yttria nebo skandia nebo směsí těchto kovů.

  • - - 2846100010 80: Koncentráty vzácných zemin obsahující 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95 % hmotnostních oxidů vzácných zemin, a nejvýše 1 % hmotnostní každého z oxidů zirkonia, hliníku nebo železa a mající ztrátu žíháním 5 % hmotnostních nebo více
  • - - 2846100020 80: Uhličitan ceritý, též hydratovaný (CAS RN 537-01-9)
  • - - 2846100030 80: Uhličitan cerito-lanthanitý, též hydratovaný
  • - - 2846100090 80: Ostatní