Karboxylové kyseliny s aldehydovou nebo ketonovou funkcí, avšak bez jiné kyslíkaté funkce, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy, peroxykyseliny a jejich deriváty.

Deutsch 2

  • - - 2918300010 80: Benzofenon-3,3′,4,4′-tetrakarboxdianhydrid (CAS RN 2421-28-5)
  • - - 2918300030 80: Methyl-2-benzoylbenzoát (CAS RN 606-28-0)
  • - - 2918300050 80: Ethyl-acetoacetát (CAS RN 141-97-9)
  • - - 2918300060 80: 4-Oxovalerová kyselina (CAS RN 123-76-2)
  • - - 2918300070 80: 2-[4-Chlor-3-(chlorsulfonyl) benzoyl] benzoová kyselina (CAS RN 68592-12-1)
  • - - 2918300080 80: Methyl-benzoylformiát (CAS RN 15206-55-0)
  • - - 2918300090 80: Ostatní