O obsahu tuku převyšujícím 1 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních.

Ελληνικά 1

  • - - 0401201100 10: Nepřesahujícím 3 % hmotnostní
  • - - - 0401201100 80: V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry
  • - - - 0401201900 80: Ostatní
  • - - 0401209100 10: Převyšujícím 3 % hmotnostní
  • - - - 0401209100 80: V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry
  • - - - 0401209900 80: Ostatní