Převyšujícím 250 litrů, avšak nepřesahujícím 340 litrů.

Deutsch 3 Français 6

  • - - - - - - 8418219910 80: Předem naplněná částečně fluorovanými uhlovodíky (HFC)
  • - - - - - - 8418219990 80: Ostatní