Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních.

  • - - - - 0404908310 80: Speciální mléka, pro děti, v hermeticky uzavřených nádobách s netto obsahem nepřesahujícím|500|g, s hmotnostním obsahem tuku převyšujícím|10|kg
  • - - - - 0404908390 80: Ostatní