O obsahu síry převyšujícím 0,001 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 0,002 % hmotnostních.

Deutsch 1

  • - - - - - - - 2710194621 10: Parafínovaný plynový olej ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu, buď v čisté formě nebo ve formě směsi obsahující více než 20 % hmotnostních parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu
  • - - - - - - - - 2710194621 80: Odeslané z Kanady
  • - - - - - - - - 2710194629 80: Ostatní
  • - - - - - - - 2710194630 80: Směsi obsahující nejvýše 20 % hmotnostních parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu
  • - - - - - - - 2710194690 80: Ostatní