Ostatní / Z krokydolitu / Zpracovaná osinková (azbestová) vlákna; směsi na bázi osinku (azbestu) nebo na bázi osinku (azbestu) a uhličitanu hořečnatého; výrobky z těchto směsí nebo osinku (azbestu) (například nitě, tkaniny, oděvy, pokrývky hlavy, obuv, těsnicí vložky), též vyztužené, jiné než zboží čísel 6811 nebo 6813.

  • - - - 6812809010 80: Pro použití v civilních letadlech
  • - - - 6812809090 80: Ostatní