Z bambusu / Pletence a podobné výrobky z pletacích materiálů, též spojené do pásů; pletací materiály, pletence a podobné výrobky z pletacích materiálů, svázané dohromady v paralelních provazcích nebo tkané, ve formě listu, též jako dokončené výrobky (například rohože, slaměné rohožky, košatiny).

  • - - - 4601211000 80: Z pletenců nebo podobných výrobků z pletacích materiálů
  • - - - 4601219000 80: Ostatní