Banány, včetně banánů plantejnů, čerstvé nebo sušené.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

Baby banány – čerstvé exotické ovoce, určené…

banány; žluté; ovoce; poživatelný (jedlý); čerstvé; malé; zelené

Baby banány – čerstvé exotické ovoce, určené k přímé spotřebě. Deklarovaný popis zboží: Banány o velikosti cca 7 cm, mohou být jak zelené, tak žluté (zralé). Balení: 1,5 kg nebo 3 kg v kartónu.

Odůvodnění sazebního zařazení: Všeobecná pravidla pro výklad KN 1 a 6, Vysvětlivky k HS: Všeobecné vysvětlivky ke kapitole 8 a k číslu 0803, Vysvětlivky ke KN k podpoložce 0803 00 11.

Znění kódů 0803 00, 0803 00 19 KN a TARIC kódu 0803 00 19 00. Zboží nelze zařadit do podpoložky 0803 00 11, neboť se nejedná o banány plantejny, ale o baby banány patřící do podpoložky 0803 00 19 KN.

Číslo ZISZ:
CZ16-0541-2009.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2011-12-31.

Klíčová slova členského státu: BANÁNY ŽLUTÉ OVOCE POŽIVATELNÝ (JEDLÝ) ČERSTVÉ MALÉ ZELENÉ