Ostatní barviva; přípravky specifikované poznámkou 3 k této kapitole, jiné než čísel 3203, 3204 nebo 3205; anorganické výrobky používané jako luminofory, chemicky definované i nedefinované.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 3206110000 10: Pigmenty a přípravky na bázi oxidu titaničitého
  • - - 3206110000 80 (2/0) : Obsahující 80|% hmotnostních nebo více oxidu titaničitého počítáno v sušině
  • - - 3206190000 80 (2/0) : Ostatní
  • - 3206200000 80: Pigmenty a přípravky na bázi sloučenin chromu
  • - 3206410000 10: Ostatní barviva a ostatní přípravky
  • - - 3206410000 80: Ultramarin a přípravky na jeho bázi
  • - - 3206420000 80 (2/0) : Litopon a ostatní pigmenty a přípravky na bázi sulfidu zinečnatého
  • - - 3206490000 80 (2/0) : Ostatní
  • - 3206500000 80: Anorganické výrobky používané jako luminofory