Ostatní / Ostatní barviva; přípravky specifikované poznámkou 3 k této kapitole, jiné než čísel 3203, 3204 nebo 3205; anorganické výrobky používané jako luminofory, chemicky definované i nedefinované.

Deutsch 14 English 1 Español 1 Français 15 Magyar 4 Italiano 1 Polski 2 Slovenščina 1

  • - - - 3206190010 80: Přípravek obsahující: - 72 % (± 2 %) hmotnostních slídy (CAS RN 12001-26-2) a - 28 % (± 2 %) hmotnostních oxidu titaničitého (CAS RN 13463-67-7)
  • - - - 3206190090 80: Ostatní