Reaktivní barviva a přípravky na nich založené.

Nederlands 4

  • - - - 3204160030 80: Přípravky založené na barvivu Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) s obsahem barviva 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních a obsahující jednu nebo více následujících látek: - barvivo Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5), - 1-naftalensulfonová kyselina, 4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]-, disodná sůl (CAS RN 250688-43-8) nebo - 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azobenzoová kyselina, sodná sůl (CAS RN 906532-68-1)
  • - - - 3204160090 80: Ostatní