Reaktivní barviva a přípravky na nich založené.

  • - - - 3204160030 80: Přípravky založené na barvivu Reactive Black 5|(CAS|RN|17095-24-8) s|obsahem barviva 60|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75|% hmotnostních a|obsahující jednu nebo více následujících látek: -|barvivo Reactive Yellow 201|(CAS|RN|27624-67-5), -|1-naftalensulfonová kyselina, 4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]-, disodná sůl (CAS|RN|250688-43-8) nebo -|3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azobenzoová kyselina, sodná sůl (CAS|RN|906532-68-1)
  • - - - 3204160090 80: Ostatní