Ostatní / Nátěrové barvy a laky (včetně emailů a jemných laků) založené na syntetických polymerech nebo chemicky modifikovaných přírodních polymerech, rozptýlené nebo rozpuštěné v nevodném prostředí; roztoky definované v poznámce 4 k této kapitole.

Deutsch 14 Français 2 Hrvatski 1 Nederlands 2 Polski 1 Português 1

 • - - - - 3208901910 80: Kopolymer kyseliny maleinové a methylvinyletheru, monoesterifikovaný ethylovými a/nebo isopropylovými a/nebo butylovými skupinami, ve formě roztoku v ethanolu, ethanolu a butanolu, isopropanolu nebo isopropanolu a butanolu
 • - - - - 3208901915 80: Chlorované polyolefiny, ve formě roztoku
 • - - - - 3208901920 80: Přípravek obsahující 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních kopolymeru propylenu a maleinanhydridu nebo směsi polypropylenu a kopolymeru propylenu a maleinanhydridu v organickém rozpouštědle
 • - - - - 3208901925 80: Kopolymer tetrafluorethylenu v roztoku butylacetátu s obsahem rozpouštědla 50 % (± 2 %) hmotnostních
 • - - - - 3208901940 80: Polymer methylsiloxanu, ve formě roztoku ve směsi acetonu, butanolu, ethanolu a isopropanolu, obsahující 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 11 % hmotnostních polymeru methylsiloxanu
 • - - - - 3208901945 80: Polymer sestávající z polykondenzátu formaldehydu a naftalendiolu, chemicky modifikovaný reakcí s halogenidovaným alkinem, rozpuštěný v propylenglykolmethyletheracetátu
 • - - - - 3208901947 80: Roztok obsahující: - 0,1 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních alkoxyskupin obsahujících polymer siloxanu s alkylovými nebo arylovými substituenty - 75 % hmotnostních nebo více organického rozpouštědla obsahujícího jeden nebo více propylenglykolethyletherů (CAS RN 1569-02-4), propylenglykolmonomethylether-acetátů (CAS RN 108-65-6) nebo propylenglykolpropyletherů (CAS RN 1569-01-3)
 • - - - - 3208901950 80: Roztok obsahující: - (65 ± 10) % hmotnostních γ-butyrolaktonu, - (30 ± 10) % hmotnostních polyamidových pryskyřic, - (3,5 ± 1,5) % hmotnostních derivátů esteru naftochinonu a - (1,5 ± 0,5) % hmotnostních arylkřemičité kyseliny
 • - - - - 3208901960 80: Kopolymer hydroxystyrenu s jednou nebo více z následujících látek: • styrenem • alkoxystyrenem • alkylakryláty rozpuštěnými v ethyl-laktátu
 • - - - - 3208901965 80: Silikony obsahující 50 % hmotnostních nebo více xylenu a nejvýše 25 % hmotnostních oxidu křemičitého, používané k výrobě dlouhodobých chirurgických implantátů
 • - - - - 3208901975 80: Kopolymer acenaftalenu v roztoku ethyllaktátu
 • - - - - 3208901990 80: Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o chemický…

Dle deklarovaných údajů se jedná o chemický přípravek ve formě čirého nažloutlého roztoku, který se nanáší na kamenné podlahy.

Složení (v % hmotnostních): polyuretan (urethane resin) < 10 %,, organosilan < 10 %, ethanol > 50 %, n-propanol cca 7 %, isopropanol cca 4 %, ethyl acetát cca 16 %, butyl acetát cca 6 %.

Účel použití: po smíchání s dalšími složkami se aplikuje roztíráním na podlahy a vytváří tvrdý krycí film.

Balení: v plechovkách po 5, 10, 16 litrech.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: POLYURETHANY ROZTOKY ROZPOUŠTĚDLA K NANÁŠENÍ (VRSTVY)

Dle deklarovaných údajů se jedná o chemický…

Dle deklarovaných údajů se jedná o chemický přípravek ve formě roztoku, který se nanáší na PVC podlahy.

Složení (v % hmotnostních): uretaneprepolymer 3 - 4 %, ethanol 75 - 80 %, n-propanol 5 - 10 %, isopropanol < 5 %, ethyl acetate, butyl acetate < 2 %, organosilane < 5 %.

Účel použití: po smíchání s další složkou se aplikuje na PVC podlahy a vytváří tvrdý krycí film (jedná se o podkladovou vrstvu).

Aplikace je prováděna profesionály. Balení: v plechovkách po 16 l.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: POLYMERY ROZTOKY ROZPOUŠTĚDLA K NANÁŠENÍ (VRSTVY)

Dle údajů žadatele se jedná o separační činidlo…

Dle údajů žadatele se jedná o separační činidlo na formy pro laminování. Popis a účel použití zboží: Jedná se o světle žlutý roztok tvořený směsí pryskyřic v kombinaci s fluorotelomerovou disperzí v organickém rozpouštědle.

Obsah těkavého směsného rozpouštědla je více než 50 %. Používá se pro separaci forem pro výrobu vyztužených plastů.

Jeho účelem je zabránit adhezi polymeru, který tvoří matrici materiálu, k povrchu formy. Balení výrobku: Výrobek je dodáván v plechových nádobách o hmotnosti 3,1 kg, které jsou určeny pro drobný prodej.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ ŽLUTÉ JAKO ROZTOK TOLUEN ROPNÉ DESTILÁTY SLOŽENÁ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA

Dle údajů žadatele se jedná o semipermanentní…

Dle údajů žadatele se jedná o semipermanentní separační činidlo na formy pro laminování. Popis a účel použití zboží: Jedná se o slámově žlutý roztok tvořený směsným organickým rozpouštědlem a pryskyřicí.

Obsah těkavého rozpouštědla je více než 50 %. Používá se pro separaci forem pro výrobu vyztužených plastů.

Jeho účelem je zabránit adhezi polymeru, který tvoří matrici materiálu, k povrchu formy. Balení výrobku: Výrobek je dodáván v plechových nádobách o hmotnosti 2,66 kg, které jsou určeny pro drobný prodej.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ ŽLUTÉ JAKO ROZTOK SILIKONY PRYSKYŘICE ROPNÉ DESTILÁTY SLOŽENÁ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA