Ostatní / Nátěrové barvy a laky (včetně emailů a jemných laků) založené na syntetických polymerech nebo chemicky modifikovaných přírodních polymerech, rozptýlené nebo rozpuštěné v nevodném prostředí; roztoky definované v poznámce 4 k této kapitole.

 • - - - - 3208901910 80: Kopolymer kyseliny maleinové a methylvinyletheru, monoesterifikovaný ethylovými a/nebo isopropylovými a/nebo butylovými skupinami, ve formě roztoku v ethanolu, ethanolu a butanolu, isopropanolu nebo isopropanolu a butanolu
 • - - - - 3208901915 80: Chlorované polyolefiny, ve formě roztoku
 • - - - - 3208901920 80: Přípravek obsahující 5|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20|% hmotnostních kopolymeru propylenu a maleinanhydridu nebo směsi polypropylenu a kopolymeru propylenu a maleinanhydridu v|organickém rozpouštědle
 • - - - - 3208901925 80: Kopolymer tetrafluorethylenu v roztoku butylacetátu s obsahem rozpouštědla 50|% (±|2|%) hmotnostních
 • - - - - 3208901940 80: Polymer methylsiloxanu, ve formě roztoku ve směsi acetonu, butanolu, ethanolu a isopropanolu, obsahující 5|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 11|% hmotnostních polymeru methylsiloxanu
 • - - - - 3208901945 80: Polymer sestávající z polykondenzátu formaldehydu a naftalendiolu, chemicky modifikovaný reakcí s halogenidovaným alkinem, rozpuštěný v propylenglykolmethyletheracetátu
 • - - - - 3208901947 80: Roztok obsahující: -|0,1|% hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 20|% hmotnostních alkoxyskupin obsahujících polymer siloxanu s alkylovými nebo arylovými substituenty -|75|% hmotnostních nebo více organického rozpouštědla obsahujícího jeden nebo více propylenglykolethyletherů|(CAS|RN|1569-02-4), propylenglykolmonomethylether-acetátů (CAS|RN|108-65-6)|nebo propylenglykolpropyletherů|(CAS|RN|1569-01-3)
 • - - - - 3208901950 80: Roztok obsahující: -|(65|±|10)|% hmotnostních γ-butyrolaktonu, -|(30|±|10)|% hmotnostních polyamidových pryskyřic, -|(3,5|±|1,5)|% hmotnostních derivátů esteru naftochinonu a -|(1,5|±|0,5)|% hmotnostních arylkřemičité kyseliny
 • - - - - 3208901960 80: Kopolymer hydroxystyrenu s jednou nebo více z následujících látek: • styrenem • alkoxystyrenem • alkylakryláty rozpuštěnými v ethyl-laktátu
 • - - - - 3208901965 80: Silikony obsahující 50|% hmotnostních nebo více xylenu a nejvýše 25|% hmotnostních oxidu křemičitého, používané k|výrobě dlouhodobých chirurgických implantátů
 • - - - - 3208901975 80: Kopolymer acenaftalenu v roztoku ethyllaktátu
 • - - - - 3208901990 80: Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o chemický…

Dle deklarovaných údajů se jedná o chemický přípravek ve formě čirého nažloutlého roztoku, který se nanáší na kamenné podlahy.

Složení (v % hmotnostních): polyuretan (urethane resin) < 10 %,, organosilan < 10 %, ethanol > 50 %, n-propanol cca 7 %, isopropanol cca 4 %, ethyl acetát cca 16 %, butyl acetát cca 6 %.

Účel použití: po smíchání s dalšími složkami se aplikuje roztíráním na podlahy a vytváří tvrdý krycí film.

Balení: v plechovkách po 5, 10, 16 litrech.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: POLYURETHANY ROZTOKY ROZPOUŠTĚDLA K NANÁŠENÍ (VRSTVY)

Dle deklarovaných údajů se jedná o chemický…

Dle deklarovaných údajů se jedná o chemický přípravek ve formě roztoku, který se nanáší na PVC podlahy.

Složení (v % hmotnostních): uretaneprepolymer 3 - 4 %, ethanol 75 - 80 %, n-propanol 5 - 10 %, isopropanol < 5 %, ethyl acetate, butyl acetate < 2 %, organosilane < 5 %.

Účel použití: po smíchání s další složkou se aplikuje na PVC podlahy a vytváří tvrdý krycí film (jedná se o podkladovou vrstvu).

Aplikace je prováděna profesionály. Balení: v plechovkách po 16 l.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: POLYMERY ROZTOKY ROZPOUŠTĚDLA K NANÁŠENÍ (VRSTVY)

Dle údajů žadatele se jedná o separační činidlo…

Dle údajů žadatele se jedná o separační činidlo na formy pro laminování. Popis a účel použití zboží: Jedná se o světle žlutý roztok tvořený směsí pryskyřic v kombinaci s fluorotelomerovou disperzí v organickém rozpouštědle.

Obsah těkavého směsného rozpouštědla je více než 50 %. Používá se pro separaci forem pro výrobu vyztužených plastů.

Jeho účelem je zabránit adhezi polymeru, který tvoří matrici materiálu, k povrchu formy. Balení výrobku: Výrobek je dodáván v plechových nádobách o hmotnosti 3,1 kg, které jsou určeny pro drobný prodej.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ ŽLUTÉ JAKO ROZTOK TOLUEN ROPNÉ DESTILÁTY SLOŽENÁ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA

Dle údajů žadatele se jedná o semipermanentní…

Dle údajů žadatele se jedná o semipermanentní separační činidlo na formy pro laminování. Popis a účel použití zboží: Jedná se o slámově žlutý roztok tvořený směsným organickým rozpouštědlem a pryskyřicí.

Obsah těkavého rozpouštědla je více než 50 %. Používá se pro separaci forem pro výrobu vyztužených plastů.

Jeho účelem je zabránit adhezi polymeru, který tvoří matrici materiálu, k povrchu formy. Balení výrobku: Výrobek je dodáván v plechových nádobách o hmotnosti 2,66 kg, které jsou určeny pro drobný prodej.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ ŽLUTÉ JAKO ROZTOK SILIKONY PRYSKYŘICE ROPNÉ DESTILÁTY SLOŽENÁ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA

Dle údajů žadatele se jedná o semi-permanentní…

Dle údajů žadatele se jedná o semi-permanentní separační činidlo na formy pro laminování. Popis a účel použití zboží: Jedná se o světle žlutý roztok tvořený směsným organickým rozpouštědlem a pryskyřicí.

Obsah těkavého rozpouštědla je více než 50 %. Používá se pro separaci forem pro výrobu vyztužených plastů.

Jeho účelem je zabránit adhezi polymeru, který tvoří matrici materiálu, k povrchu formy. Balení výrobku: Výrobek je dodáván v plechových nádobách o hmotnosti 2,6 kg, které jsou určeny pro drobný prodej.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ ŽLUTÉ JAKO ROZTOK SILIKONY PRYSKYŘICE ROPNÉ DESTILÁTY SLOŽENÁ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA

Dle údajů žadatele se jedná o těsnící činidlo…

Dle údajů žadatele se jedná o těsnící činidlo na formy pro laminování. Popis a účel použití zboží: Jedná se o světle žlutý roztok tvořený směsným organickým rozpouštědlem a pryskyřicí.

Obsah těkavého rozpouštědla je více než 50 %. Používá se pro separaci forem pro výrobu vyztužených plastů.

Jeho účelem je zabránit adhezi polymeru, který tvoří matrici materiálu, k povrchu formy. Balení výrobku: Výrobek je dodáván v plechových nádobách o hmotnosti 2,6 kg, které jsou určeny pro drobný prodej.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ ŽLUTÉ UHLOVODÍKY JAKO ROZTOK SILIKONY PRYSKYŘICE SLOŽENÁ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA

Dle údajů žadatele se jedná o semi-permanentní…

Dle údajů žadatele se jedná o semi-permanentní separační činidlo na formy pro laminování. Popis a účel použití zboží: Jedná se o světle žlutý roztok tvořený organickým rozpouštědlem a pryskyřicí.

Obsah těkavého rozpouštědla je více než 50 %. Používá se pro separaci forem pro výrobu vyztužených plastů.

Jeho účelem je zabránit adhezi polymeru, který tvoří matrici materiálu, k povrchu formy. Balení výrobku: Výrobek je dodáván v plechových nádobách o hmotnosti 3,0 kg, které jsou určeny pro drobný prodej.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ ŽLUTÉ UHLOVODÍKY ROZPOUŠTĚDLA JAKO ROZTOK SILIKONY PRYSKYŘICE