Bavlněné příze (jiné než šicí nitě), obsahující méně než 85 % hmotnostních bavlny, neupravené pro drobný prodej.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 5206110000 10: Jednoduchá příze, z nečesaných vláken
 • - - 5206110000 80: O délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vyšší (metrické číslo nepřesahující 14)
 • - - 5206120000 80: O délkové hmotnosti nižší než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (metrické číslo převyšující 14, avšak nepřesahující 43)
 • - - 5206130000 80: O délkové hmotnosti nižší než 232,56 decitex, ne však nižší než 192,31 decitex (metrické číslo převyšující 43, avšak nepřesahující 52)
 • - - 5206140000 80: O délkové hmotnosti nižší než 192,31 decitex, ne však nižší než 125 decitex (metrické číslo převyšující 52, avšak nepřesahující 80)
 • - - 5206150000 80: O délkové hmotnosti nižší než 125 decitex (metrické číslo převyšující 80)
 • - 5206210000 10: Jednoduchá příze, z česaných vláken
 • - - 5206210000 80: O délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vyšší (metrické číslo nepřesahující 14)
 • - - 5206220000 80: O délkové hmotnosti nižší než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (metrické číslo převyšující 14, avšak nepřesahující 43)
 • - - 5206230000 80: O délkové hmotnosti nižší než 232,56 decitex, ne však nižší než 192,31 decitex (metrické číslo převyšující 43, avšak nepřesahující 52)
 • - - 5206240000 80: O délkové hmotnosti nižší než 192,31 decitex, ne však nižší než 125 decitex (metrické číslo převyšující 52, avšak nepřesahující 80)
 • - - 5206250000 80: O délkové hmotnosti nižší než 125 decitex (metrické číslo převyšující 80)
 • - 5206310000 10: Násobná (skaná) nebo kablovaná nit, z nečesaných vláken
 • - - 5206310000 80: Z jednoduché příze o délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vyšší (metrické číslo jednoduché nitě nepřesahující 14)
 • - - 5206320000 80: Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 14, avšak nepřesahující 43)
 • - - 5206330000 80: Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 232,56 decitex, ne však nižší než 192,31 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 43, avšak nepřesahující 52)
 • - - 5206340000 80: Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 192,31 decitex, ne však nižší než 125 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 52, avšak nepřesahující 80)
 • - - 5206350000 80: Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 125 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 80)
 • - 5206410000 10: Násobná (skaná) nebo kablovaná nit, z česaných vláken
 • - - 5206410000 80: Z jednoduché příze o délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vyšší (metrické číslo jednoduché příze nepřesahující 14)
 • - - 5206420000 80: Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 14, avšak nepřesahující 43)
 • - - 5206430000 80: Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 232,56 decitex, ne však nižší než 192,31 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 43, avšak nepřesahující 52)
 • - - 5206440000 80: Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 192,31 decitex, ne však nižší než 125 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 52, avšak nepřesahující 80)
 • - - 5206450000 80: Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 125 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 80)