Ostatní / Lakový benzin (White spirit).

Deutsch 12 Ελληνικά 2 English 1 Español 1 Suomi 2 Français 17 Magyar 2 Nederlands 2 Polski 5 Slovenščina 1

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o produkt v kapalné formě, který obsahuje více než 70 % hmotnostních minerálních olejů vyhovujících poznámce 2 ke kapitole 27.

Dle předložené dokumentace přípravek splňuje charakteristiku lakového benzínu. Přípravek se používá jako silné rozpouštědlo určené k čištění dílů v mycím zařízení economy plus a jumbo.

Přípravek obsahuje cca 97 % hmotnostních uhlovodíků C10-C13 (rozpouštědlo), smáčedla a průmyslové barvivo.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA ROZPOUŠTĚDLA MINERÁLNÍ OLEJE BENZÍN

Dle deklarovaných údajů se jedná o přípravek…

Dle deklarovaných údajů se jedná o přípravek ve formě kapaliny nažloutlé barvy, který se používá k čištění a odmaštění strojních součástí, motorů automobilů, apod.

Přípravek obsahuje nízkovroucí hydrogenovaný benzin (CAS kód 64742-82-1) - cca 97% hmotnostních, etoxilovaný mastný alkohol (CAS kód 68439-50-9) - cca 3% hmotnostní a povrchově aktivní a pomocné látky.

Výroba je založena na míchání uvedených komponentů zastudena. Dle předložené dokumentace přípravek splňuje charakteristiku lakového benzinu.

Výrobek po smíchání s vodou v koncentraci 0,5 % při 20 °C a po 1 hodinovém stání při téže teplotě netvoří průhlednou nebo průsvitnou kapalinu nebo stabilní emulzi bez oddělování nerozpustné látky.

K oddělení vrstvy dojde cca za 10 minut. Výrobek snižuje povrchové napětí vody na 26,5 dynů/cm.

Balení: autocisterna; IBC kontejnery; sudy o objemu 200 l; konve o objemu 50, 25, 20 l; kanystry o objemu 20, 10 a 5 l.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA SMĚSI POVRCHOVĚ AKTIVNÍ PROSTŘEDKY K ČIŠTĚNÍ K ODMAŠTĚNÍ MINERÁLNÍ OLEJE