Tabák sušený bez denního světla (dark air-cured).

Deutsch 3 Svenska 2

  • - - - 2401207010 80: Též pravidelně řezaný, s celní hodnotou nejméně 450 EUR za 100 kg/net, určený k použití jako plnivo nebo obal při výrobě zboží podpoložky 2402 10 00
  • - - - 2401207090 80 (0/1) : Ostatní