S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg.

  • - - - - 2008807010 80: Ve formě vloček nebo prášku, též obsahující škrob
  • - - - - 2008807090 80: Ostatní