Ostatní / Bionafta a její směsi, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů.

Български 1 Deutsch 8 Nederlands 2 Polski 1 Slovenčina 1

  • - - 3826009011 10: Směsi obsahující více než 20 % hmotnostních monoalkylesterů mastných kyselin nebo nejvýše 20 % hmotnostních směsi monoalkylesterů mastných kyselin a parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu
  • - - - 3826009011 80: Odeslané z Kanady
  • - - - 3826009019 80 (0/2) : Ostatní
  • - - 3826009030 80: Směsi obsahující nejvýše 20 % hmotnostních monoalkylesterů mastných kyselin nebo nejvýše 20 % hmotnostních směsi monoalkylesterů mastných kyselin a parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu
  • - - 3826009090 80: Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o viskozní…

Dle deklarovaných údajů se jedná o viskozní kapalinu zelené barvy, která je směsí bionafty a dalších látek.

Složení: methylestery mastných kyselin (< 69 %); uhlovodíky C10 - C13, alkany (< 60 %); dodekylbenzen-sulfonová kyselina (0,5 - 1,5 %).

Produkt je určen k čištění a odmašťování průmyslových zařízení, strojů, podlah a dalších povrchů v továrnách, skladovacích zařízeních apod.

Používá se přímo bez ředění a po použití se oplachuje vodou. Zboží je předkládáno v kanystrech pro námořní přepravu o objemu 20 nebo 5 litrů.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA SMĚSI UHLOVODÍKY PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ POVRCHOVĚ AKTIVNÍ PROSTŘEDKY K ČIŠTĚNÍ K ODMAŠTĚNÍ

Dle deklarovaných údajů se jedná o směs minerálního…

Dle deklarovaných údajů se jedná o směs minerálního oleje a bionafty (FAME) s obsahem bionafty více než 30 % hmotnostních a obsahem síry do 0,001 % hmotnostních.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: SMĚSI MINERÁLNÍ OLEJE

Dle deklarovaných údajů se jedná o kapalnou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o kapalnou směs methyesteru řepkového oleje (FAME, CAS kód 67762-38-3) a ropných dearomatizovaných uhlovodíků (C12-C15, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů).

Účel použití: ve strojírenství a automobilovém průmyslu k čištění a odmašťování. Způsob výroby: smícháním 50 % hmotnostních FAME a 50 % dearomatizovaných ropných uhlovodíků.

Balení: 200 l sud, 100 l kontejner.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JINÉ NEŽ BALENÉ PRO DROBNÝ PRODEJ JAKO KAPALINA SMĚSI UHLOVODÍKY K ČIŠTĚNÍ CHEMICKÉ VÝROBKY