Batáty (sladké brambory) / Maniokové kořeny, marantové kořeny, salepové kořeny, topinambury, sladké brambory a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet; dřeň ságovníku.

  • - - 0714201000 80: Čerstvé, celé, určené k lidskému požívání
  • - - 0714209000 80: Ostatní