Brambory / Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006.

Deutsch 1

  • - - 2005201000 80 (0/3) : Ve formě mouky, krupice nebo vloček
  • - - 2005202000 10: Ostatní
  • - - - 2005202000 80: Tenké plátky, smažené nebo pečené, též solené nebo ochucené, v hermeticky uzavřených obalech, vhodné k okamžité spotřebě
  • - - - 2005208000 80: Ostatní