Broskve, včetně nektarinek / Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté.

 • - - 2008701100 10: S přídavkem alkoholu
 • - - - 2008701100 20: V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg
 • - - - - 2008701100 30: S obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních
 • - - - - - 2008701100 80: O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.
 • - - - - - 2008701900 80: Ostatní
 • - - - - 2008703100 10: Ostatní
 • - - - - - 2008703100 80: O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.
 • - - - - - 2008703900 80: Ostatní
 • - - - 2008705100 10: V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg
 • - - - - 2008705100 80: S obsahem cukru převyšujícím 15 % hmotnostních
 • - - - - 2008705900 80: Ostatní
 • - - 2008706100 10: Bez přídavku alkoholu
 • - - - 2008706100 20: S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg
 • - - - - 2008706100 80 (2/0) : S obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních
 • - - - - 2008706900 80 (2/0) : Ostatní
 • - - - 2008707100 10 (0/2) : S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg
 • - - - - 2008707100 80 (3/0) : S obsahem cukru převyšujícím 15 % hmotnostních
 • - - - - 2008707900 80 (2/1) : Ostatní
 • - - - 2008709200 10: Bez přídavku cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti
 • - - - - 2008709200 80 (3/0) : 5 kg nebo více
 • - - - - 2008709800 80 (12/1) : Méně než 5 kg