Papír, kartón a lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, natírané, impregnované, potažené, na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru, jiné než zboží popsané v číslech 4803, 4809 nebo 4810.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 4811100000 80: Dehtovaný, bitumenovaný nebo asfaltovaný papír, kartón a lepenka
  • - 4811410000 10: Gumovaný nebo lepicí papír, kartón a lepenka
  • - - 4811410000 80 (2/0) : Samolepicí
  • - - 4811490000 80: Ostatní
  • - 4811510000 10: Papír, kartón a lepenka, natírané, impregnované nebo potažené plasty (kromě lepidel)
  • - - 4811510000 80: Bělené, s plošnou hmotností vyšší než 150 g/m$2
  • - - 4811590000 80 (0/3) : Ostatní
  • - 4811600000 80: Papír, kartón a lepenka, natírané, impregnované nebo potažené voskem, parafinem, stearinem, olejem nebo glycerinem
  • - 4811900000 80 (2/0) : Ostatní papír, kartón a lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken