Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey.

  • - - - - - - - - 0406908110 80: Cantal
  • - - - - - - - - 0406908190 80: Ostatní

Přírodní pařený bílý sýr v solném nálevu.…

pletené; sýr; solené; bílé; v plechovkách; potravinové přípravky…pletené; sýr; solené; bílé; v plechovkách; potravinové přípravky…

Přírodní pařený bílý sýr v solném nálevu. Deklarovaný vzhled: sýr ve tvaru pletenců o velikosti cca 17 x 5,5 x 3,5 cm; hmotnost jednoho pletence cca 240 g. Deklarovaný způsob balení: zaletované plechovky ve tvaru kvádru, čistá hmotnost sýru v balení 7 kg nebo 9 kg.

Odůvodnění sazebního zařazení: Všeobecná pravidla pro výklad KN 1 a 6, Vysvětlivky k HS – Všeobecné vysvětlivky ke kapitole 4, Vysvětlivky k HS k číslu 0406. Znění kódů 0406, 0406 90 a 0406 90 87 KN, nomenklatura vývozních náhrad 0406 90 87 9400.

Číslo ZISZ:
CZ17-0426-2009.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2015-07-22.

Klíčová slova členského státu: PLETENÉ SÝR SOLENÉ BÍLÉ V PLECHOVKÁCH POTRAVINOVÉ PŘÍPRAVKY Z MLÉKA PŘÍRODNÍ KRAVSKÉ MLÉKO