Celé kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů) o plošné výměře jednoho kusu nepřesahující 28 čtverečních stop (2,6 m$2).

Dle deklarovaných údajů se jedná o hovězí…

Dle deklarovaných údajů se jedná o hovězí kůže východoindického typu z mladého dobytka ("kip"), zpracované na crust do formy lícové štípenky.

Jedná se o celé kůže bez hlavy a nohou. Dle deklarovaných údajů jsou hovězí kůže třísločiněné, minerálně činěné za pomoci chromitých solí, dále při zpracování na crust byl aplikován mazací likr a před sušením byly kůže barveny v bubnu v likrové lázni s obsahem silikátů.

Plošné výměra jednoho kusu: od 20 do 27 čtverečních stop. Čistá hmotnost jednoho kusu: do 4,5 kg.

Balení: tři až čtyři kusy v balíku.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: HOVĚZÍ LÍCOVÉ ŠTÍPENKY