Treska pestrá (Theragra chalcogramma).

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - 0304941000 80 (2/0) : Surimi
  • - - - 0304949000 80 (2/0) : Ostatní